Donnie Darko (Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database #7) (CZE, EN)

Donnie Darko

USA, 2001
Režie: Richard Kelly
Scénář: Richard Kelly
Kamera: Steven Poster
Hudba: Michael Andrews

image.png

Film Donnie Darko byl ve své době mezi mými známými, vysokoškoláky úplný kult. Víceméně jsem neznal nikoho, kdo by ho neznal. Na tuto vlnu jsem naskočil trochu později, ale přece .

Skutečně brilantně napsané a natočené teenagerské mysteriózní sci-fi, které trochu oprašuje osmdesátá léta... Film dobře využil toho, co jsem v post pubertě, no možná stále v pubertě chtěl asi vidět - tajemno, mysteriózno, trochu depka vše zasazeno do nám blízkého prostředí. No ale nejen to - film je dle mého minimálně s dvojznačně vyznívajícím příběhem. Kam se vydá člověk, který ho sleduje je čistě na něm. Výborně se povedla retro stylizace do éry 80. let, a to tak, že si neuvědomíte, že by mohl být natočen v roce 2001. Skvělá dobová hudba, obsazením herecké ikony osmdesátek Patricka Swayzeho (a budoucích hvězd filmového plátna - Jake Gylenhaal a Drew Barrymore dokonce i Seth Rogen) i zvolením vlastního žánru. Režisér Richard Kelly odvedl při psaní scénáře i režii dobrou práci (dobové popkulturní odkazy - promítání dobového hororu Evil Dead v kině atd.). Snímek je určen pro teenegery a patří k tomu nejlepšímu, co bylo kdy natočeno "pro teenagery"... No i když ten závěr mi musí někdo vysvětlit. Máte na něj nějaký názor?

(oficiální text distributora):
Někdo by si mohl myslet, že Donnie Darko je typický puberťák. Jenže Donnie je zklamaný kluk, trpící vizemi o obrovském králíkovi, který se ho snaží dostat pod svůj zničující vliv. Aby tomu zabránil, dopustí se činů, které ho přivedou až na psychoterapii. Přežije nesnáze středoškolského života i lásky a unikne bizarní smrti, která mu hrozí při pádu motoru z letadla. Donnie bojuje se svými démony, v přeneseném i skutečném slova smyslu, a prožívá příběhy, související s putováním v čase, s fundamentalistickými guru, osudem i machinacemi s vesmírem.


EN

Donnie Darko

USA, 2001
Director: Richard Kelly
Screenplay: Richard Kelly
Camera: Steven Poster
Music: Michael Andrews

image.png

Donnie Darko was a complete cult among my acquaintances, college students. More or less I didn't know anyone who didn't. I jumped on this wave a little later, but still.

Really brilliantly written and filmed teenage mysterious sci-fi, which is situated in the eighties ... Well, not only that - in my opinion, the film is at least with an ambiguous-sounding story. Where the person watching the film goes the which is entirely up to him. Retro stylization went well into the 80's, so you don't realize it could have been recorded in 2001. Which is realy great achievment. Great music of that times, with cast filmstar of 80's Patrick Swayze (and future screen stars - Jake Gylenhaal and Drew Barrymore even Seth Rogen). Film is choosing his own genre. Director Richard Kelly did a good job of writing the script and directing (like pop culture references - screening of the period horror film Evil Dead in the cinema, etc.). The film is intended for teenagers and is one of the best that has ever been made "for teenagers"... Well, even if someone has to explain the conclusion to me. Do you have any opinion on it?

(official text of the distributor):
One might think that Donnie Darko is a typical teenager. But Donnie is a disappointed boy, suffering from visions of a huge rabbit trying to get him under his devastating influence. To prevent this, he commits acts that lead him to psychotherapy. He survives the difficulties of high school life and love and escapes the bizarre death that threatens him when the engine falls from a plane. Donnie fights his demons, both literally and truly, and experiences stories related to time travel, fundamentalist gurus, destiny and machinations with the universe.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments