Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database #6 (CZE, EN)

Můj soused Totoro (Tonari no Totoro)

Japonsko, 1988
Režie: Hajao Mijazaki
Scénář: Hajao Mijazaki
Hudba: Džó Hisaiši

image.png

Další film je z jiného soudku. Při svém hledání zabití volného času v době, kdy jsem byl na kolejích, jsem se dostal i k takovému filmu jako byl tento - Můj soused Totoro.
Je možná zvláštní, že po filmech, které jsem popisoval v předešlých článcích se dostávám k animovaného rádoby dětskému snímku. Tento kousek byl stvořen studiem Ghibli, které leželo převážně na výtvorech světoznámého animátora Hajao Mijazakiho, který svým způsobem znázornění reality předběhl svoji dobu několik let.
Tato fantaskní pohádka je opravdu krásně pozitivní snímek s miloučkými postavami (Totoro, nebo třeba i takový kočkobus), který i přesto, že svůj původ v Japonsku nezapře (opět je ve snímku spoustu zvláštních situací a postav) má v sobě něco navíc, něco pro co má smysl se na něj kouknout, co kouknout koukat několikrát. Například scéna, kdy děti a "příšerky" v noci tancují, aby jim semínka vyrostla, byla naprosto parádní, vlastně celý film podkresluje naprosto geniální soundtrack. Nemám co více napsat, snad jen, že cestu tím kočkobusem bych rozhodně chtěl vyzkoušet!

(oficiální text česká televize):
Stěhování na venkov může být začátkem cesty do fantazie. Obzvláště, když ve zdejším lese sídlí roztomilý lesní duch. Okouzlující japonský animovaný film pro děti každého věku od světově uznávaného animačního studia Ghibli.


EN

My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro)

Japan, 1988
Director: Hajao Miyazaki
Screenplay: Hajao Miyazaki
Music: Jo Hisishi

image.png

Another film is from a completely different barrel. In my quest to kill free time while I was in college, I came up with a movie like this - My Neighbor Totoro.
It may be strange that after the films I've described in previous articles, I come across an animated wannabe children's film. This piece was created by the Ghibli studio, which was based mainly on the works of the world-famous animator Hajao Miyazaki, who, in a way, depicted reality, preceded his time by several years.
This fantastic fairy tale is a really beautifully positive film with lovely characters (Totoro, or even such a cat bus), which despite the fact that it does not deny its origin in Japan (again, there are a lot of special situations and characters in the film) has something extra in it, something for what makes sense to look at it, what to look at several times. For example, the scene where children and "monsters" dance at night to make their seeds grow was absolutely great, in fact, the whole film underlines an absolutely ingenious soundtrack. I have nothing more to write, maybe just that I would definitely like to try the journey by cat bus!

(official text of Czech television):
Moving to the countryside can be the beginning of a journey into the imagination. Especially when there is a cute forest spirit in the local forest. A charming Japanese animated film for children of all ages from the world-renowned animation studio Ghibli.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment