Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database #4 (CZE, EN)

Volavka (Wu jian dao)

Jižní Korea, 2003
Režie: Andrew Lau, Alan Siu-fai Mak
Scénář: Alan Siu-fai Mak, Felix Chong
Kamera: Andrew Lau, Yiu-Fai Lai, Christopher Doyle

image.png

Jako žrout asijských filmů zůstanu i tentokrát. Tentokrát s lahůdkou z kriminální scény. Dramatu, který mě chytil od začátku až do konce za pačesy a už mne nepustil. Tento film se jmenuje Volavka. Je to film, jež sloužil jako částečná předloha k oscarovému filmu Skrytá identita (Departed) Martina Scorseseho, ve kterém vynikli herecké hvězdy v čele s Jackem Nicholsonem a Leonardem Di Capriem.
Proto budu Volavku často porovnávat s tímto filmem. Jak tedy obstál tento film proti slavnějšímu americkému kolegovi alespoň dle mého pohledu? Příběh má větší spád a hrdinové jsou mnohem lidštější než ve Skryté identitě (Departed). Je tu mnohem víc rozehraná romantická, skoro lyrická nota. Záběry kamerou jsou promyšlené, podtrhují dílo. Navíc to co zahraje Andy Lau a Tony Leung se jen tak nevidí. Výborná hudba to ještě podtrhuje. Vynikající krimi thriller, který se v české kotlině ještě rozhodně neudělal.

(oficiální text distributora):
Dva kadeti donuceni následovat dvě různé cesty. Ming byl rekrutován vůdcem největšího hongkongského gangu, aby se infiltroval do řad policie jako tajný vyzvědač. Policista Yan se mezitím úspěšně infiltruje do gangu a získává si důvěru mafiiánského bosse a Ming je povýšen do CIB - útvaru zvláštního zpravodajství, oddělení pro vyšetřování vnitřních záležitostí. Policie má podezření, že v jejích řadách někdo slídí, a tak potřebuje volavku.


EN

Internal affairs (Wu jian dao)

South Korea, 2003
Director: Andrew Lau, Alan Siu-fai Mak
Screenplay: Alan Siu-fai Mak, Felix Chong
Camera: Andrew Lau, Yiu-Fai Lai, Christopher Doyle

image.png

I will remain as a glutton of Asian films this time as well. This time with a delicacy from the crime scene. A drama that caught me from the beginning to the end and didn't let me go. This film is called Internal affairs. It is a film that served as a model for Martin Scorsese's Oscar-winning film Departed, which film stars as Jack Nicholson and Leonardo Di Caprio.
That is why I will often compare Internal affairs with this film. So how did this film stand up to a more famous American colleague, at least in my opinion? At least what can I say is that the story has a bigger gradient and the heroes are much more human than in the Departed. There is a much more romantic, almost lyrical note. The shots with the camera are well thought out, underlining the work. Plus, what Andy Lau and Tony Leung act you won't see quite often. Great music further underlines this. An excellent crime thriller, which has definitely not taken place in the Czech Basin yet.

(official text of the distributor):
Two cadets forced to follow two different paths. Ming was recruited by the leader of Hong Kong's largest gang to infiltrate the police as a secret spy. Police Yan, meanwhile, successfully infiltrates the gang and gains the trust of the mafia boss, and Ming is promoted to CIB, the Special Intelligence Unit. The police suspect that someone is stalking in its ranks, so they need a heron.


leo is just for the reaction of leo holders just to know if I get some ;-). Be kind, rewind.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment