FOUR ROOMS - Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database #8 (CZE, EN)

Čtyři pokoje

USA, 1995
Režie: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez
Scénář: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino
Kamera: Rodrigo García, Phil Parmet, Guillermo Navarro, Andrzej Sekula

image.png

Film Čtyři pokoje byli jedním z prvních filmů, co jsem na v kině viděl takříkajíc sám. Do té doby mne kino a filmy až tak nezajímaly hlavně z důvodů "půjčování" videokazet. Ale po tom, co jsem na videokazetě (znáte to) viděl film od Tarantina - Pulp Fiction, tak jsem na tento musel do kina skočit. Režiséři Rodrigues a Tarantino v jednom filmu?

Ve finále jde asi hlavně o ty poslední dvě povídky ze dvou pokojů od výše zmíněných no, ale bez těch dvou dalších by ten film asi tak dobrý nebyl. Tyto dvě první povídky jsou, řekl bych, průměrné. Tim Roth v hlavní roli poslíčka v hotelu se v nich moc pitvoří a téměř nic se v nich neděje hlavně v díle s nějakými spoře oděnými dámami s Madonnou v čele... Tyto dvě povídky jsem téměř zapomněl. I při shlédnutí, když jsem před návštěvou kina zkoumal, o čem ten film bude, jsem si na ně udělal svůj názor, a nečekal tedy žádné zázraky a bral je jako takovou nutnou představovačku než přijde to pravé. Akční smršť s uhlazeným Banderasem a nahláškovaný závěr s ukecaným Tarantinem. Jako Quentinův fanda jsem si poslední kousek vážně užíval, možná stějně jako on sám. Tuna narážek, beztak hodně improvizované monology (pardón monology) na jeden záběr a bezchybná choreografie. Pro mne je scéna s prstem na závěr jedna z nejlepších kousků filmové kinematografie. Ani nevím proč ;-).

(oficiální text distributora):
Povídkový snímek ČTYŘI POKOJE je dílem čtyř režisérů, kteří se v poslední době stali nejslavnějšími představiteli americké nezávislé kinematografie. Tvůrci natočili čtyři epizodické příběhy, odehrávající se o silvestrovské noci v pokojích jednoho losangeleského hotelu. Do každého příběhu (i pokoje) je zatažen novopečený hotelový sluha Ted (Tim Roth). S osudovou nekompromisností se mladík stane důležitým aktérem různých podivných až bizarních událostí. Každý z režisérů napsal scénář své epizody a samozřejmě při realizaci uplatnil svou poetiku. Výsledkem je značně eklektická podívaná, v níž se různé styly a žánry střídají bez většího doplňujícího účinku. Filmařským nadhledem a nápaditostí se vyznačuje především anekdota Roberta Rodrigueze. Snímek kvůli od začátku neujasněné a nevyhraněné koncepci umělecky nezachrání ani řada známých a slavných hereckých představitelů.


EN

Four rooms

USA, 1995
Director: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez
Screenplay: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino
Camera: Rodrigo García, Phil Parmet, Guillermo Navarro, Andrzej Sekula

image.png

The film Four Rooms was one of the first films I saw at the cinema, so to speak, alone. Until then, I was not so interested in cinema and films, mainly due to the "renting" of videotapes. But after I saw a Tarantino movie - Pulp Fiction on videotape (Czech people knows...), I had to jump to the cinema on this one. Directors Rodrigues and Tarantino in one film?

In the finale, it's probably mainly the last two stories from two rooms from the above mentioned directors, but without the other two stories, the film would probably not be so good. These first two stories are, I would say, average. Tim Roth, in the main role of a messenger in a hotel, is very mowy in them and almost nothing happens in them, especially in a work with some scantily clad ladies with Madonna in it ... I almost forgot these two stories. Even when I watched for it before visiting the cinema, I researched what the film would be about, I formed my opinion on them, so I did not expect any miracles and took them as such a necessary introduction before the real thing comes. Action whirlwind with a smooth Banderas and an announced conclusion with a tidy Tarantino. As Quentin's fan, I really enjoyed the last bit, maybe just like him. A ton of allusions, already a lot of improvised monologues (sorry monologues) in one shot and flawless choreography. For me, the scene with a finger at the end is one of the best pieces of film cinema. I don't even know why ;-).

(official text of the distributor):
The short story film FOUR ROOMS is the work of four directors who have recently become the most famous representatives of American independent cinema. The filmmakers shot four episodic stories, set on New Year's Eve in the rooms of a Los Angeles hotel. Ted (Tim Roth), a new hotel servant, is involved in every story (even the room). With fateful uncompromisingness, the young man becomes an important actor in various strange to bizarre events. Each of the directors wrote the script for his episode and, of course, applied his poetics during the realization. The result is a highly eclectic spectacle, in which different styles and genres alternate without much additional effect. Robert Rodriguez's anecdote is especially characteristic of the filmmaker's outlook and imaginativeness. Due to the unclear and unexplained concept from the beginning, the film will not be artistically saved by a number of well-known and famous actors.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment