RE: Páteční hiveánské úvahy

Rozlišovat není totéž jako diskriminovat. To, že jsou lidé různého pohlaví, rasy, věku, majetku... je objektivní realita.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency