RE: RE: Nové koště...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nové koště...

RE: Nové koště...

To není kapitalismus, to platilo vždycky a všude.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments