RE: RE: Nové koště...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nové koště...

RE: Nové koště...

Mmch uvědomil jsem si, že moje lehkovážné vtipkování kolem věcí spojených s náboženstvím může být pro ledaskoho citlivé téma. Kdyby toho bylo moc, tak sory.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment