RE: RE: Nové koště...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nové koště...

RE: Nové koště...

Chleba snad ještě není obžerství, pokud to teda nejsou kaviárové tousty 😄

Ostatně, Ježíš si mohl pro tu transsubstanciaci vybrat i jiné produkty. Brambory a kyselé mléko. Pizzu a calvados...

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments