RE: RE: Nové koště...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nové koště...

RE: Nové koště...

Šťastný to člověk. Naopak nešťastný ten, kdo s ním uzavřel kontrakt. Nebo chtěl bys doma podobně šťastného řemeslníka?

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments