RE: RE: Jak končívají války, jak to končí na Ukrajině?
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak končívají války, jak to končí na Ukrajině?

RE: Jak končívají války, jak to končí na Ukrajině?

Jedna možnost. Nový vládce Ruska hodi všechno na svého předchůdce, očerní Putina jako původce všeho zla a pojede znovu mantru o mírumilovném Rusku. Uvěří západ? Zase?
Další možnost: rozpad Ruska a občanská válka. Pokud se budou mlít mezi sebou, tak ať. Jaderné zbraně? V šedesátých letech jich na území Ruska a Kazachstánu bouchaly desítky, možná stovky. O pár víc... To přežijeme. Vláda mafie? Na rozdíl od politiků se mafie chovají ekonomicky a racionálně.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now