Vrchnost a náboženství

Vybírat daně, organizovat hospodářský život, soudit... To byly jistě důležité funkce vrchnosti. Ale na prvním místě stála péče o duši nevolníka/poddaného. A pán měl jít příkladem...

Takže u Motolského zámku předpokládám kapli. Ale vevnitř jsem nebyl. Není to volně přístupné. Za Rakouska v kasárnách být kaple ještě mohla. Za Republiky už jistě ne...

A u vesnice Motol stával jistě farní kostel. Ale ... To bych musel do staré katastrální mapy, jestli tam něco takového bylo. Teď tam stojí nemocnice, soustava rybníků změněných v koupaliště má snad původní základ. Jinak se nedochovalo nic. Pár Božích muk a kaplí z křížové cesty.
20220206_072545_001.jpg
20220206_072705.jpg
Střecha je nová, fasády také. Ale přeci jen, dobrým dojmem to tam na mě nepůsobí. Nešťastné místo na Plzeňské ulici, sprejeři...
20220206_072609.jpg
Ikona, naivní umění, pletená želvička, svíčky... Ten malovaný, snad votivní, obraz je zajímavý. Teď nechám stranou mariánský kult jako takový. První mě napadlo, že někdo namaloval obraz jako poděkování za cosi... Kdo ví.

Bývalo to zvykem. Smírčí kříž jste také museli postavit vlastníma rukama. Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup, údajně vyřezal, podle jedné z mnoha verzí, současné ochranné Palladium země České uchovávané ve Staré Boleslavi.
20220206_082105.jpg
A tohle je vrchol Křížové cesty. Vrch Kalvárie. Vpředu jeden z rybníku/nádrží kaskády na Motolském potoce, vodohospodářská stavba a kříž.
20220206_082828.jpg
Od západu je kříž celkem nepřístupný. Ale od východu se tam dostanete docela snadno.
20220206_082931.jpg
Lze přečíst letopočet 1721. Vratislavové z Mitrovic. Baroko. Temno. A vzdadu sídliště.
20220206_082958.jpg
Pokud se podíváte do krajiny, budete odměněni... Houby. Vlevo stojí, ale není vidět, Motolské krematorium, před Vámi sídliště Řepy II. A třída Plzeňská. Nic moc pohled.

A víc se vztahem k náboženství jsem toho v Motole už nenašel. Zato jsem objevil pro objektiv svého mobilu věcí jiných bezpočet.
kraki_a.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment