Ukrajinské děti v našich školách

Slíbil jsem článek na tohle téma. Sliby se mají plnit... Ale já vidím jen to, co se děje na škole naší.

Zřejmě každá městská část si může v tomhle ohledu dělat, co ji napadne a co se jí zlíbí. Bavím se s kolegy z jiných čtvrtí. Ale celkový přehled tedy nemám. A na střední či vyšší školy nedohlédám vůbec.

Vypadalo to zprvu, že převládne mechanistické pojetí. Sečetly se metry, krychlové i čtvereční, spočítaly se záchodky a pisoáry, kapacita kotlů v kuchyni... A chtěli nám poslat 380 nových žáků. K našim stávajícím 186. Ale to se podařilo odrazit. Aspoň zatím.

Takže jsou u nás ve škole dvě ukrajinské třídy, vulgo skupiny. Ukrajinské děti ale nejsou žáky naší školy. Obec nám jen přikázala uvolnit pro ně dvě třídy. Tudíž vůči nim nemáme žádné povinnosti a nemůžeme vůči nim ani nic vyžadovat. Třeba lékařskou prohlídku nebo očkovací průkaz...

Na Ukrajině je jedenáctiletá povinná školní docházka. Takže v jedné třídě je soustředěn první stupeň a v té druhé druhý. Vyučování vedou čtyři ukrajinské učitelky. Které jsou zaměstnankyněmi městské části. Pracovně-právní vztah k naší škole nemají.

Měli jsme štěstí. Dvě učitelky už dlouhodobě žily v Čechách. Mají nostrifikaci a umějí česky. Takže by mohly okamžitě nastoupit i k výuce českých žáků. Mají přehled, co se učí tam i co se učí tady. A ty dvě další se rychle učí...

Co my, čeští učitelé, s ukrajinskými dětmi? My tam učíme češtinu... Kdysi, strašně dávno, před válkou, jsem komunikoval s @godfish na téma čeština pro cizince. No, nemám na to papír. Ale už jsem to dělal.

V prvostupňové třídě učí češtinu učitelky z prvního stupně. Mají už zkušenosti zejména s Vietnamci, Číňany, Romy a i s Rusy a Ukrajinci. Tak nějak se střídají. Moc do toho nevidím. Snaží se o dvě hodiny češtiny denně.

Na té druhostupňové třídě se střídáme tři. Aprobovaný češtinář jsem jen já. Kolegyně je angličtinářka a už učila češtinu anglicky mluvící Číňany. Kolega je speciální pedagog... Prostě se domluvíme, kdo kdy, kde co. Zatím netušíme, jaké budeme mít výsledky. Jsme na začátku. Snažíme se o 7 hodin týdně. Nad naše úvazky. Možná, že začnu učit český dějepis v češtině a ruštině...

Dřív bývaly jednotřídky či dvoutřídky běžné. Dneska... No, učíme je všechno od nuly. Ale mezi dítětem dvanáctiletým a sedmnáctiletým je fakt rozdíl.

A rozdíly jsou i mezi žáky z různých oblastí. Ti z Kyjeva a větších měst umějí anglicky lépe než já. Ti ze zapadlých vesnic neumějí ani latinskou alfabetu. (Oni svému písmu říkají cyrilice. Slovo azbuka chápou jako výsměch.)

Kluci z venkovských oblastí... V těch hodně zapadlých panuje patriarchát. Bez přitomnosti svých otců se starší kluci cítí být hlavou rodiny, za kterou mají odpovědnost. Raději by bojovali nebo pracovali. Učit se, když táta někde stojí se samopalem... Musí se jim to vysvětlovat. Ti z větších měst jsou jako ti kluci u nás.

S děvčaty problémy nejsou. Chápou, že vzdělání je cestou k jejich budoucnosti. A čeština je nástroj na tu cestu...

Problém představuje migrace migrantů. Někteří se už vracejí na Ukrajinu. Další po pár dnech pokačují na západ. Nebo se jen přestěhují z tělocvičny na druhý konec Prahy do lepšího bydlení. Za ně se přijímají noví... V pátek můžete končit se skoro jinou třídou, než s jakou jste začali v pondělí.

Někteří ředitelé zamkli školy a "ničevo neponimájut". Jiní berou co nejvíc Ukrajinců teď, aby je nemuseli přijímat později. Protože pak to budou opravdu váleční poškozenci. (Nestahuje se Putin od Kyjeva, že tam plánuje použít jaderné zbraně?)

Tam, kde zařadili Ukrajince do běžných tříd na běžné vyučování a odvádějí si je na separátní češtinu, tam si teď drbou hlavu. Když je ve třídě jeden, dobře, sedí a mlčí, ale jakmile je jich víc, tak už si při pro ně nesrozumitelném vyučování jen ukrajinsky šuškají.

U nás je naším úkolem naučit Ukrajinci česky tak, aby mohli v září nastoupit do tříd mezi české děti. Dáme to? Nevím. Dělám, co umím.

Ukrajinci přišli v několika vlnách. První vlna byli příbuzní těch, co tu už jsou. O těch by se v určité míře dalo uvažovat jako o ekonomických migrantech. Druhá vlna byli vzdělaní a charakterní, kteří nechtěli žít pod Putinem. Tedy emigranti z důvodu svědomí. Nemohli tušit, že Ukrajina vydrží. A třetí vlna, to jsou opravdoví uprchlíci z oblastí bojů. Zachránili igelitku věcí, nic nemají, jen otřesné zážitky.

Zejména Ti z třetí vlny by potřebovali psychologickou pomoc. Ale jsou často duševně zranění, chovají se často agresivně. Chápu je. Oběti šikany taky často samy šikanují.

Nezlobte se, končím. Chodím domů strašlivě utahaný. V zásadě chodím do práce a doma už jen dělám přípravy a pak jdu spát.

Dobrou noc.
kraki_a.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments
Ecency