Totální hybridní válka

Nemyslel jsem si ještě před pár měsíci, že se dožiju války v Evropě. Ale stalo se. A válka je záležitost atavistická. Tak i já se musím chovat atavisticky. Zjednodušeně řečeno, soustředit se na své přežití a přežití rodu. A začít tím, že budu předvídat, co může nastat. A v mezích možností se na to připravit. Minimálně mentálně.

Hodně se píše o té žhavé válce na frontě. Dost prostoru se věnuje i válce propagandistické. Ale jakoby se zapomínalo na válku ekonomickou... Respektive na její nejpodstatnější část.

Vlády západní Evropy své ekonomiky připravují... Obávám se ale, že na něco jiného, než co pravděpodobně nastane. Je fakt důležité přemýšlet o udržení růstu HDP... Když je tady potenciální hrozba hladomoru.

Hitler nikdy vážně neplánoval vojensky napadnout Švýcarsko. Ale snažil se ho přimět k povolnosti ekonomickými opatřeními. Tedy po porážce Francie blokádou. Chtěl ho vyhladovět. Protože vysokohorská země nebyla soběstačná v produkci potravin.

Ale Švýcaři se mu postavili. Rozorali fotbalové stadiony, na každém kousku půdy, kde to jen trochu šlo, pěstovali něco k jídlu. Přistoupili k téměř absolutní recyklaci všeho, co bylo lze. A dokázalo to, vydrželi. Stali se soběstačnými.

A co my? Jsme soběstační ve výrobě potravin? Dokážeme si s jejich produkcí poradit, až budeme bez ropy, bez zemního plynu a bez hnojiv, fungicidů, pesticidů, herbicidů... Až nevytopíme drůbežárny? Obávám se...

Když bude bez ropy Polsko, sedlák místo kombajnu vezme kosu a cep. Nepošle do školy děti. Úředníci a dělníci půjdou na pole... Oni to ještě umějí a věřím, že kos mají dost. A co u nás?

Nevidím, že by se tu připravovaly nouzové osevní plány, jak přeměnit městské sady v produkční zeleninovéí zahrady, nebo bramborová pole. Nepořádají se kurzy sázení a sklízení pro městské obyvatelstvo...

Možná se ani nepřipravuje přídělový systém... Individuální doprava bude samozřejmě zrušena. Ale budeme mít dost nafty a benzínu pro provoz zásobování? Zdravotní službu, hasiče a policii asi provozně udržíme... Ale začal bych už plánovat nákladní auta s pohonem na dřevoplyn...

Obyvatelstvo s tohle eventualitou vůbec nepočítá, nepřipravuje se. Pokles akcií, kryptoměn, inflace... Já bych se soustředil na národní plán, jak zajistit obyvatelstvu průměrně 8.000 kJ na osobu a den. Zima v bytech nebude to nejpodstatnější...

Ale nechci vyznívat pesimisticky. Člověk je tvor nesmírně přizpůsobivý. Když to musí být. Viz obléhání Leningradu. Obyvatelstvo přežije. Ve svém celku. Jen pro některé jednotlivce to bude znamenat konec.

Mohu sahnout i po jiných příkladech z historie, ne tak drastických. Evropa tu byla před Napoleonovou Kontinentální blokáou i po ní. A Británie, kterou měla zničit, z ní vyšla jako vítěz.

No, myslím, že když jsem tak nějak psychicky vyrovnán s tím, že přijde hladomor, tak mě celkem nemůže překvapit nic horšího. Takže cokoliv méně závažnějšího budu považovat za optimistický scénář. A budu jím potěšen, ba přímo nadšen.

A proto přeji všem úspěšný den i zbytek války. Už teď. To pro případ, že se třeba už dnes začne vypínat elektřina...
kraki_a.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
19 Comments