RE: RE: Nové koště...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nové koště...

RE: Nové koště...

Křesťanství přikazuje pít víno a jíst chléb. Opilství a obžerství jsou ale smrtelné hříchy. Život je složitý.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments