RE: Dobro a zlo, zmatečně úvahový článek

Případ od případu. Třeba po pádu Jeruzaléma klesla cena otroka tak hluboko, že odpovídala páru kožených sandálů. V cirku se tehdy spotřebovaly snad desetitisíce otroků. Ono bylo rozhodně levnější si ulovit/koupit co půl roku nového otroka než umožnit stávajícímu prostou reprodukci.
Naproti tomu v USA kolem roku 1860 byla cena zcela nevzdělaného otroka asi 1200,- USD. Pro srovnání, kráva stála tehdy 40 centů a ostříhání dolar. To si pak každý rozmyslel tak drahou věc poškozovat...
Samozřejmě, domácí otroci měli úplně jiné postavení než třeba státní otroci v dolech, nebo přikovaní na galérách...
Svobodný Germán, Kelt, či Brit, pokud se dostal do Říma jako domácí otrok, rozhodně zažil více výdobytků civilizace než doma...
Neexistuje jednoznačná odpověď.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency