RE: RE: Nové koště...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nové koště...

RE: Nové koště...

Ale setrvačnost je prevít. Ono to ještě může fungovat dlouho... Dokud nepřijde náraz zvenku.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments