RE: RE: Nejčastější zaměstnání, největší zaměstnavatel...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nejčastější zaměstnání, největší zaměstnavatel...

RE: Nejčastější zaměstnání, největší zaměstnavatel...

Telč znám docela dobře. Babička pocházela z Panské Lhoty, středisková obec Brtnice, 18 km od Jihlavy. Třeba Třebíč je na tom s turistikou zhruba stejně jako Telč...

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now