Jan Amos Komenský

Ráno jsem potkal hocha ze 7.B s kyticí. I ptal jsem se, kdo že to má narozeniny... A on hned, že Jan Amos Komenský! Tak lepší zapomenout na Komenského než na výročí svatby, že. To výročí mám 30.3.

Jan Amos Komenský... Narozen neznámo kde, zemřel v Amsterodamu. 1592 - 1670. Emigrant. Na konci života na podpoře... Ale abych ho trochu před @greenmask9 očistil, nebyla to podpora státní, ale soukromá. Jako biskupa příbuzné církve ho vydržovala skupina věřících z Amsterodamu. Zhruba napůl počestní obchodníci s otroky a napůl taktéž počestní obchodníci se zbraněmi. Paradoxní podporovatelé...

Nevím, jaký měl JAK vztak k otroctví, ale byl celoživotním pacifistou. Zapáleným pacifistou. Celý svůj život zasvětil boji za mír. Ale strašně se mýlil. Strašně... A velmi sympaticky.

Válku považoval za absolutní nesmysl. Přesto mu úplně zničila život. Jako štvanec bloudil Evropu, jeho církev se rozpadala, manželky mu umíraly, děti mu umíraly... Dílo se mu nedařilo... Jen v Bohu nacházel útěchu. A ve své práci.

Komenského životním snem a cílem byla panirénie, všobecný mír. Na cestě k němu bylo třeba dosáhnout panharmonie, všeobecného souladu. A ke všeobecnému souladu byla nutná pansofie, všeobecná moudrost. Moudrostí bylo Komenskému vzdělání.

On nepsal učebnice a nevymýšlel didaktické postupy (mimo jiné) jen tak. On bojoval za mír! Byl přesvědčen, že válka je produktem lidské hlouposti a nevzdělanosti. Dejme všem vzdělání a války ustanou!

Vzdělání všem! Chlapcům, dívkám. Všem stavům. Bohatým, chudým aspoň to nejzákladnější... Hloupým podle jejich možností, chytrým, co se do nich vejde...

Až budou všichni umět alespoň číst a psát, nebudou války. Protože každý si bude moci přečíst, jaká hloupost každá válka je... Že na ní nikdo nikdy nevydělal... Je to jen neštěstí, které zabíjí tělo i duši, ničí všechno...

Jo. Kdyby to bylo tak jednoduché... Kdyby kuřákovi stačilo si nastudovat, že kouření škodí zdraví. Kdybychom my, obézní, si přečetli, že obezita škodí zdraví a zhubli z toho... No nic. Mohl bych sem zatáhnout alkoholiky a feťáky, kriminálníky... Vždyť jsou to jen samé zlozvyky a nešvary! A přeci se jich držíme...

Nevím, jak hodnotil svůj život na smrtelném loži JAK. Nejspíše poručil duši Bohu a očekával a doufal, že už bude jen líp...

Za jeho dob býval svět takový celý jednoduchý. Dobro a zlo byly celkem jasné kategorie. I když... Muslimové, katolíci a protestnanti, pravoslavní... Ti všichni považovali za dobro a zlo něco jiného a byli hotovi za svou pravdu umřít. Takže vlastně...

No, aspoň dezinformace se tou dobou tak nešířily... I když...

kraki_a.png

Lidi byli asi vždycky jen lidmi.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments