Brigáda ve volební komisi

Členové volební komise bývají nominováni stranou kandidující ve volbách. Pokud jich není dostačující počet, bývají tito doplněni o dobrovolníky, kteří svůj zájem strávit dva dny u voleb a pak počítat hlasy projeví na městském úřadě, v menších obcích pak u starosty. Odměna za funkci není závratná, jedná se o 1800 Kč a dvě stravenky, pro důchodce a studenty to však je vítané přilepšení. I pro zaměstnance má výpomoc u voleb určité kouzlo. Jedná se tzv. výkon funkce, za který mu i přes nepřítomnost v práci náleží mzda.

Práce v komisi je nenáročná. Probíhá v sedě, nicméně pokud je volební místnost v nižších ročnících ZŠ, proměňuje se tato výhoda v nevýhodu a je dobré si sebou vzít podsedák. Před zahájením se místnost připraví (razítkují se obálky, vylepují kandidátky na viditelné místo, pečetí se urny, staví se plenty, rozdělují se seznamy voličů...). Po začátku voleb ve 14 hodin se kontrolují občanské průkazy voličů, předávají se jim označené obálky, kroužkuje se v seznamu, kdo už dorazil a dohlíží se na řádné odvolení. Zhruba co dvě hodiny se počítá, kolik voličů již dorazilo.

vote-3569999_960_720.jpg
Zdroj pixabay

Největší nápor bývá po otevření a v čase, kdy se lidi vracejí z práce. Od sedmé hodiny už se trousí jednotlivci a je čas čtení knížky, luštění či prohlížení zpráv v telefonu. Jeden člen a místopředseda obcházejí s přenosnou urnou občany, kteří požádali o umožnění hlasování z domova.

Místnost se uzavírá ve 22 hodin a otevírá se (pro voliče) v sobotu v 8:00. Členové komise scházejí půl hodiny předem. Ve 14:00 jsou volby ukončeny a začne sčítání, které řídí předseda komise se zapisovatelem (často se jedná o zaměstnance městského úřadu). Za pár chvil je jasné, kdo v okrsku oslovil nejúspěšněji své voliče, a kdo u nich naopak propadl. Jakmile jsou hlasy sečteny (při sčítání se musí brát zřetel i na preferenční hlasy), vyplní se formulář, který všichni členové podepíší a s výsledkem odjíždí předseda se zapisovatelem na centrální sběrné místo. Členové by měli setrvat v místnosti do chvíle, kdy jim předseda oznámí, že předání proběhlo v pořádku. V mezičase je prostor na zjišťování výsledků u ostatních okrsků, pokud jich je v budově více a hudrování, jak to letos zase špatně dopadlo.

tazi_vcela2-pr.png

Pokud byste se voleb chtěli zúčastnit jako člen komise, je nejvyšší čas se na úřadě zeptat, zda jim ještě členové nechybí. Volby do parlamentu jsou letos 8. a 9. října, před samotným termínem voleb ještě musí proběhnout školení.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments