Beautiful Sunday: flowers and insects in my garden, ดอกไม้และแมลงในสวน

This is my entry for #beautifulsunday created by @ace108. The best time to walk around my garden is early in the morning or late afternoon when the heat is more tolerable. We prefer to have fruit trees more than foliage plants as fruits are an essential part of our diet. But we need some flowers to brighten up the garden but these have to be quite hardy and need little attention. We had several hibiscus plants along the fence; I was told that these flowers could be edible. Perhaps I should try to experiment with the crispy hibiscus flowers one day.

img_1739.jpg

img_1734.jpg

img_1744.jpg

Since I have seen so many posts on insects, I have been trying to spot insects in my garden. But I didn’t have much success. Villagers have been using too much chemical pesticides in the past resulting in the destruction of local ecological systems of insects. Several years ago, we used to have a few bee hives on those tall trees. Nowadays, bees are very difficult to come by and those fireflies all disappeared during the past few years. So, I was quite surprised to spot a few insects in my garden this month.

img_1729.jpg

img_1731.jpg

img_1740.jpg

Now I wish I had a proper camera with macro lens so that I could take good macro photos of these insects. My mobile phone could not produce very sharp zoomed photos and my hands were not very steady. However I was very glad to see these passing by insects in my garden recently.

img_1741.jpg

img_1746.jpg

img_1745.jpg

img_2714.jpg

เราชอบไปเดินสำรวจต้นไม้ในสวนในตอนเช้า และตอนเย็นเพราะอากาศจะได้ไม่ร้อนเกินไป เราเดินไปจะได้ตัดอต่งกิ่งไม้ไปด้วย ถ้ามีแดดออกจัดๆเราคงไม่สามารภทำงานในสวนได้นานนัก ที่สวนมีต้นำม้ที่ออกผลมากกว่าไม้ดอกหรือไม้พุ่ม ผลไม้เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่รอดในอนาคต เราคิดว่าทุกคนควรมีการปลูกอาหารของตนเอง เพราะอนาคตไม่มีความแน่นอนเลย ในสวนก็พอมีไม้ดอกบ้าง เพื่อให้สีสรรกับจิตใจบ้าง แต่จะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายและทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัด เราจึงมีต้นชบาและต้นเข็มปลูกตามแนวรั้ว เราพึ่งรู้ว่าดอกไม้ทั้งสองอย่างนี้เอามาทอดกินได้ เราคิดว่าจะต้องทดลองทำกินดูสักวัน

img_1742.jpg

img_2713.jpg

เราเห็นคนชอบถ่ายรูปแมลงแบบมะโคร ขยายตัวใหญ่ให้เห็นได้ชัดๆ เราก็เริ่มมองหาแมลงในสวนของเราบ้าง แต่เราแทบจะหาแมลงตัวใหญ่พอให้เราเห็นง่ายๆแทบไม่ได้เลย หลายปีก่อนเรายังเคยเห็นผึ้งมาทำรังสองสามรังบนต้นไม้มี่สวน แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอแมลงที่น่าสนใจเลย แม้กระทั่งพวกหิ่งห้อยที่เคยมี ก็หายไปหมดแล้ว ชาวบ้านมักขอบใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากเกินไป ทำให้ระบบนิเวศน์ของแมลงเสื่อมสลายไป เราจึงไม่เจอแมลงทับเลยสักตัวในปัจจุบัน

img_2728.jpg

img_2731.jpg

img_2732.jpg

เราจึงดีใจมากที่เราบังเอิญไปเจอแมลงตามดอกไม้ ได้เห็นผีเสื้อตัวหนึ่งก็ยอดเยี่ยมแล้ว นี่ได้เห็นแมลงแปลกๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อน เราจึงไม่รู้จักชื่อแมลงพวกนี้ ช่วงที่ผ่านมาดอกไม้ออกดอกส่งกลิ่นล่อแมลงให้มากินน้ำหวาน เราจึงมีโอกาสได้เห็นบ้าง เราอยากได้กล้องถ่ายรูปใหม่ที่มีเลนซ์มะโครจัง แต่คงต้องคอยไปก่อน เราต้องใช้ไอโฟนให้คุ้มค่าก่อน รูปแมลงของเราจึงไม่คมชัดและมือเราสั่นด้วย แต่เราก็ดีใจมากที่เริ่มเจอแมลงในสวนแล้ว

img_2736.jpg

img_2734.jpg

img_2733.jpg

Somehow I found these insects partly injured for some reasons. I wondered whether the storm and strong wind were the cause of their injury. I had the help them get back on the trees for safety; my orange cats were around in the garden too.

img_1754.jpg

Wishing you peace, good health and prosperity.

Stay strong and healthy.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
27 Comments
Ecency