Nostalgia ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ๐Ÿ’“๐ŸŒš๐Ÿ˜Œ

Today I was flipping through the pages of my old school-time sketchbooks. I felt very nostalgic after watching my sketches. There I have drawn my favourite cartoon characters, princess sketches, particular village scenery ๐Ÿ˜‚ which I guess almost each of us has drawn as a child. It made me remember my good old school days. We were just carefree and all we were doing is enjoying the present moment.
How beautiful it was. But as time passes, with worries of the future and past our mind keeps on dwelling between both. Thus forgetting the present moment.

"So" I decided to share with you guys one of my old sketches. "So" this sketch is of Naruto which my brother requested me to draw. For those who are wondering. Naruto is a Japanese manga series written and illustrated by Masashi Kishimoto. It tells the story of Naruto Uzumaki, a young ninja who seeks recognition from his peers and dreams of becoming the Hokage, the leader of his village.
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Naruto]


img_0.38477811832637343.jpg

img_0.5643272352308043.jpg

img_0.8468744872760567.jpg

img_0.12598991940279686.jpg


What are your views on this? Would love to hear from you.

Lots of love๐Ÿ’•

14 Comments