[BG\EN] Невероятно състезание за природа - август 2021 г. - #02 Amazing Race for Nature - August 2021 - #02

swqt.png

Hello friends of one of the most attractive communities.I decided to make this post to show the hive nature of my country Bulgaria.I am a new user and now still learning .I apologize in advance if I make any mistake.

Without trying one cannot judge how far one can go with their knowledge.I love nature and everything related to it.
And so I want to post here photos taken during a visit to the phenomenon in my country Seven Rila Lakes in the Rila Mountains.

Здравейте приятели на една от най - атрактивните общности.Реших да направя този пост за да покажа на кошера природата на моята страна България.Аз съм нов потребител и сега все още се уча .Предварително се извинявам ако направя някоя грешка.

Без да опита човек не може да прецени до къде може със знанията си.Обичам природата и всичко свързано с нея.
И така искам да поместя тук фотоси направени при посешение на феномена в моята страна Седемте рилски езера в планината Рила.

rt_2_.jpg

My country has a rich history.There are legends that are told about these lakes as well.They are ; The first three lakes - the Tear, the Eye and the Kidney - each drain separately into the Bliznak, from which the water flows successively through the Trefoil, the Fish and the Lower Lake. The name of each of the seven Rila lakes reflects a feature of the lake in question.

Fish Lake is the shallowest; the Seven Lakes hut is located on its northeastern shore. The lowest lake is the Lower Lake, from which the Jerma River originates.

Thanks for visiting each of you!

Моята страна е с богата история.Има легеди които се разказват и за тези езера.Те са ; Първите три езера – Сълзата, Окото и Бъбрека – се оттичат всяко поотделно в Близнака, от който водата преминава последователно през Трилистника, Рибното и Долното езеро. Името на всяко от седемте рилски езера отразява някоя особеност на съответното езеро.

Най-плитко е Рибното езеро; на североизточния му бряг се намира хижата „Седемте езера“. Най-ниско разположено е Долното езеро, от което води началото си река Джерма.Желана атракция за туристи.Заповядайте и вие.

Благодаря за посещениетона всеки от вас!

cv.jpg

4re.jpg

sa.jpg

wn.jpg

rb.jpg

sa_2_.jpg

ew.jpg

wb_2_.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments