71

jjprac

72.15
JJ pracant - Mužíček
Discoverer, traveler, cyclist. I am a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...
17,793
909
224
Domov můj, Pilsen, Czechia
July 3, 2017
jjprac Reblogged
jjprac Reblogged